Kitablar

Azərbaycanın tarixi barədə akademik tədqiqatlarının nəticələri TEAS tərəfindən mütəmadi olaraq TEAS kitab seriyalarının bir hissəsi kimi nəşr edir.


 

Azərbaycan : 100 Sual və Cavab

Azərbaycan : 100 Sual və Cavab Azərbaycan barədə ən çox soruşulan sualları cavablandırır. Bu rəngli nəşr bu möhtəşəm ölkənin coğrafiyası, geologiyası və iqlimi, eləcə də siyasi və sosial həyatı və tarixi aspektlərini işıqlandırır. Kitab turist və biznes səyahətçiləri və ya Azərbaycanla ümumilikdə maraqlanan hər bir şəxs üçün faydalı rəhbərlikdir. Giriş hissələr bir sıra ekspertlər və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının alimlərinin yardımı ilə hazırlanmışdır.

Amazon.co.uk internet saytında almaq mümkündür

Bundan əlavə, aşağıdakı email ünvanına yaza bilərsiniz:

editor@teas.eu


 

Qafqazda Ermənistan Məsələsi: Rusiyanın Arxiv Sənəd və Nəşrləri (1724–1914)

Qafqazda Ermənistan Məsələsi: Rusiyanın Arxiv SənədvəNəşrləri (1724–1914) ilk dəfə Sankt-Peterburq və Mosvka şəhərlərinin Rusiya Dövlət Tarix Arxivində saxlanılan nadir faksimil və rəsmi sənədlərin dərc olunduğu üç tomlu kitabdır.

Amazon.co.uk internet saytında almaq mümkündür

Bundan əlavə, aşağıdakı email ünvanına yaza bilərsiniz:

editor@teas.eu


 

Qanlı İllər: 1905-06-cı illərdə Qafqazda Erməni-Müsəlman Toqquşmasının Tarixi

Məmməd Səid Ordubadinin ilk dəfə ingilis dilində dərc olunan Qanlı İllər: 1905-06-cı illərdə Qafqazda Erməni-Müsəlman Toqquşmasının Tarixi kitabı bu faciəli illər ərzində baş verən hadisələrdən söhbət açır. 1908-ci ildə tamamlanan kitab 1911-ci ilədək nəşrə buraxılmamışdır. Kitabda Ordubadi qeyd edir: “Rusiya və Qafqaz mətbuatı ilə yanaşı Avropa və Amerika nəşrləri bu hadisələr və onların səbəblərinə maraq barədə qızğın söhbət açır və onları nümayiş etdirir. Biz eyni zamanda bilməliyik ki, xarici mətbuatda dərc olunan bu yazılar səhv və ziddiyyətlərlə doludur.”

Amazon.co.uk internet saytında almaq mümkündür

Bundan əlavə, aşağıdakı email ünvanına yaza bilərsiniz:

editor@teas.eu


 

Xocalı Faciəsi: Beynəlxalq Baxış

XocalıFaciəsi: Beynəlxalq Baxış kitabında 1992-ci il Xocalı Faciəsinin bütün dünya mənbələrindən olan şərhlər müqayisə və təhlil edilir. Burada beynəlxalq, obyektiv və müstəqil mənbələrdən soy-qırım və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat verilir.

Amazon.co.uk internet saytında almaq mümkündür

Bundan əlavə, aşağıdakı email ünvanına yaza bilərsiniz:

editor@teas.eu


 

BeynəlxalqGörüşlər: ErmənistanvəAzərbaycan arasında Qarabağ Münaqişəsi

Beynəlxalq Görüşlər: Ermənistan və Azərbaycan arasında Qarabağ Münaqişəsi beynəlxalq akademiklərin Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı yazdıqlarının toplusudur. Burada münaqişənin tarixi təhlil edilir və sülh əldə edilməsi üçün yararlı ola bilən metodlar təklif edilir.

AAC-dən almaq mümkündür. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, aşağıdakı email ünvanına yazın:

editor@teas.eu

 


 

Dünya Xalqları Unudulmuşdur – Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə baxış

Dünya Xalqları Unudulmuşdur – Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə baxış Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi ilə bağlı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi səbəbindən 875 000 qaçqın və məcburi köçkünün vəziyyəti barədə fotoməlumat verir.

AAC-dən almaq mümkündür. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, aşağıdakı email ünvanına yazın:

editor@teas.eu

Növbəti səhifələr