Modern Azerbaycan

Modern Azerbaycan 1993–2003 döneminde, Sovyetler sonrası dönemde tehlikeli bir geçiş nedeniyle yaşanan sivil kargaşa sonrasında ortaya çıktı. Daha sonra bu sorun çözümlenerek siyasi istikrar sağlandı.

Baku bay at night

Bakü Körfezinin gece görünümü

1995 yılında yeni Anayasa kabul edildi; serbest piyasa faaliyetleri başladı ve yabancı sermaye yatırımını ülkeye çekmek için avantajlı koşullar sağlandı. Yüzyılın Sözleşmesi 1994 (Contract of the Century 1994) dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir petrol kullanım stratejisi hazırlandı ve uygulanmaya başlandı. Bu stratejinin sağladığı gelir, hükümetin yeni eğitim, bilim ve kültür projelerine yatırım yapmasını mümkün hale getirdi.

Azerbaycan ülke olarak bir canlanma döneminden geçmektedir. Ülkenin GSYİH’si 2006 yılında şaşırtıcı bir şekilde yüzde 34,5 oranında artmıştır. Bu da ülke genelinde, özellikle de başkent Bakü’de bir inşaat patlamasına neden olmuştur.

a busy street in Baku Azerbaijan

Azerbaycan Bakü’de yoğun bir cadde

Günümüzdeki Azerbaycan, Doğu-Batı enerji koridorunda önemli bir yere sahiptir. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum gaz boru hattı Azerbaycan’ın hidrokarbon kaynaklarını Avrupa’ya taşımaktadır. Bu boru hatları, Hazar havasının zengin kaynaklarını dünyadaki enerji piyasalarına ulaştırmaktadır.

Azerbaycan, aynı zamanda enerjinin Orta Asya’dan Avrupa’ya güvenli şekilde gönderilmesini sağlayacak olan Güney Koridoru’nu oluşturan boru hatlarına en fazla katkı sağlayan ülkedir. Planlanmış olan projeler arasında Nabuko Boru Hattı, Trans- Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ve Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı (ITGI) bulunmaktadır.

Bu ekonomik refahın temelinde aile duygusunun çok önemli bir yere sahip olduğu geleneksel değerler ve inançlar bulunmaktadır. Azerbaycan’ın özgün kültürü ve geçmişi; ılımlı Müslüman ve Türk kökenli ve Avrupa merkezli olarak tanımlanabilecek bir milli karakter ortaya çıkmasını sağlamıştır. Toplumun her katmanında hoşgörü geleneği hakimdir ve tüm misafirler sıcak bir şekilde karşılanmaktadır.

Ermenistan’ın daha önce özerk olan Dağlık Karabağ ve etrafındaki yedi bölgesindeki işgali devam etmektedir ve burası da Azerbaycan topraklarının yaklaşık olarak yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Yasadışı olan bu askeri istila bir milyondan fazla insanın kendi ülkeleri içinde yerlerinden edilmesine (IDP) neden olmuştur.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili olarak 1994 yılında bir ateşkes yapılması için görüşmeler yapıldı ve bu sorunun uluslararası hukuk ilkelerine göre çözülmesi için gereken önlemler alındı. Bundan sonra da dengeli bir dış politika oluşturuldu. Ülke daha sonra uluslararası toplumun bir parçası oldu ve uluslararası kuruluşlarla verimli işbirliği ilişkileri geliştirdi. Bu dönemde öne çıkan devlet olma kavramı aynı şekilde uygulanmaya devam ediyor.

Azerbaycan etnik çeşitliliği ve din konusundaki hoşgörüsüyle tanınmaktadır. Buna ek olarak İran’da 20 milyondan fazla etnik Azeri bulunmaktadır ve bu kişilerle diğer Azerbaycan diasporası üyeleri arasında kuvvetli bağlar oluşmuştur.

Önemli sayfalar