Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ekibi tarafından kanaat önderleri, karar mekanizmasında etkin liderler ve siyasi, akademik ve sivil toplum kuruluşlarında yer alan yetkili kişiler için Azerbaycan hakkında bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

TEAS, halkla ilişkiler programının bir parçası olarak İngiltere, Fransa, Almanya, Brüksel'de ve AB'deki diğer ülkelerde siyasetin tüm taraflarıyla birlikte çalışmaktadır. Halka İlişkiler ekibi, parlamento üyesi olan siyasetçilere, memurlara, diplomatlara, bakanlara, üst düzeydeki muhaliflere ve komite üyelerine düzenli olarak brifing vermektedir. Bizim amacımız, Azerbaycan konusunda bilgi kaynağı olma görevini yerine getirmektir.

Yukarıdaki hedeflerimizi yerine getirebilmek amacıyla yıl boyunca yoğun bir etkinlik programı hazırlıyoruz. Ekip üyeleri, tüm büyük siyasi partilerin yıllık konferanslarını katılmaktadır. Bunun yanı sıra, Azerbaycan takvimindeki önemli günleri anmak ve kutlamak için de etkinlikler düzenlenmektedir.

The crowd at the TEAS 20th Anniversary of Independence (Azerbaijan) event, London

TEAS'ın Londra'da düzenlediği Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 20. Yılı Kutlamaları etkinliğine katılanlar

Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi bölgenin yasal olmayan şekilde işgal edilmesine dikkat çekmek, Halka İlişkiler ekibinin temel hedefidir. TEAS olarak bu sorun çözülmediği sürece, Azerbaycan'ın ve Güney Kafkasya'daki diğer ülkelerin ekonomik potansiyellerini fırsata dönüştürmelerinin ve Avrupa ülkelerine tam olarak entegre olmalarının zor olacağına inanıyoruz.

Uluslararası topluluğun her zaman uluslararası hukuka sadık kalması gerektiği bilinciyle, BM Güvenlik Konseyini tarafından yayınlanan dört kararın yerine getirilmesi ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin bu topraklardan geri çekilmesini arzu ediyoruz. 875.000 Azerbaycan mültecisinin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş insanların (IDP) evlerine geri dönmesi, yalnızca bunların uygulanmasıyla mümkün olacaktır.

Azerbaycan ve Azerbaycan’ın ekonomik potansiyelinin yanı sıra Dağlık Karabağ ile bağlantılı sorunlara ilişkin bilinçlendirme programımızın bir parçası olarak her yıl araştırma gezileri düzenlenmektedir. Bu gezilere siyasetçiler, iş dünyasının önde gelen isimleri ve gazeteciler katılmaktadır. Bu kişilere, TEAS'ın bölge hakkında eksiksiz ve doğru bilgiler verdiğini kendi gözleriyle görme fırsatı vermenin önemli olduğuna inanıyoruz.

Ayrıntılı bilgi için:

Halkla İlişkiler: publicaffairs@teas.eu

Önemli sayfalar