TEAS Belçika, Azerbaycan ile ilgili farkındalığı artırma amacının yanı sıra Avrupa Komisyonu, Avrupa Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'ndaki yetkili kişilerle ve sivil toplumla olan ilişkileri geliştirme amacıyla kurulmuştur.

Azerbaycan'ın Avrupa Birliği'yle sağlam ilişkileri bulunmaktadır. Avrupa Birliği ile olan bu bağlar sürekli olarak geliştirilmektedir ve Ortaklık Anlaşmalarıyla ilgili görüşmeler bu süreci hızlandıracaktır. TEAS Belçika Azerbaycan'ın profilini kültürel, ekonomik ve siyasi açıdan geliştirmeyi hedeflemektedir. Azerbaycan, batı dünyasının desteğine güven duymaktadır ve TEAS AB'nin Güney Kafkasya bölgesine istikrar ve güvenlik getirme açısından önemli bir rolü olabileceğine inanmaktadır.

Avrupa Azerbaycan Topluluğu (Belçika)
Boulevard Bischoffsheim 11/5, 8th Floor, 1000 Brussels

T :  +32 (0) 2 223 15 04
T :  +32 (0) 2 223 11 96 

Ayrıntılı bilgi için iletişim:

brussels@teas.eu

Önemli sayfalar